•   لوستر ال ای دی ایرانی

   

   کد : 02

   

     قابلیت تعویض ال ای دی ار روی صفحه بدون باز کردن لوستر ، بدون لبه برنده استیل ، استیل از نوع مرغوب و از نوع کریستال ، دارای دو نوع لامپ ال ای دی و کم مصرف ، دارای کنترل با سه حالت ، سایز قابل انتخاب و سفارش می باشد ، قابلیت تولید در حالتهای مختلف مربع ، دایره ای و .... ، یک سال گارنتی

  قیمت هر شاخه: با کارشناسان ونوس تماس بگیرید

  این طرح ثبت شده و اختصاصی برای صنایع لوستر ونوس می باشد و هرگونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد 

 •   لوستر ال ای دی ایرانی

   

   کد : 03

   

   

   

  قابلیت تعویض ال ای دی ار روی صفحه بدون باز کردن لوستر ، بدون لبه برنده استیل ، استیل از نوع مرغوب و از نوع کریستال ، دارای دو نوع لامپ ال ای دی و کم مصرف ، دارای کنترل با سه حالت ، سایز قابل انتخاب و سفارش می باشد ، قابلیت تولید در حالتهای مختلف مربع ، دایره ای و .... ، یک سال گارنتی

  قیمت هر شاخه: با کارشناسان ونوس تماس بگیرید

  این طرح ثبت شده و اختصاصی برای صنایع لوستر ونوس می باشد و هرگونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد

 •   لوستر ال ای دی ایرانی

    

   کد : 04


   

  قابلیت تعویض ال ای دی ار روی صفحه بدون باز کردن لوستر ، بدون لبه برنده استیل ، استیل از نوع مرغوب و از نوع کریستال ، دارای دو نوع لامپ ال ای دی و کم مصرف ، دارای کنترل با سه حالت ، سایز قابل انتخاب و سفارش می باشد ، قابلیت تولید در حالتهای مختلف مربع ، دایره ای و .... ، یک سال گارنتی

  قیمت هر شاخه: با کارشناسان ونوس تماس بگیرید

  این طرح ثبت شده و اختصاصی برای صنایع لوستر ونوس می باشد و هرگونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد

 •   لوستر ال ای دی ایرانی

   

   کد : 05

   

   

   

  قابلیت تعویض ال ای دی ار روی صفحه بدون باز کردن لوستر ، بدون لبه برنده استیل ، استیل از نوع مرغوب و از نوع کریستال ، دارای دو نوع لامپ ال ای دی و کم مصرف ، دارای کنترل با سه حالت ، سایز قابل انتخاب و سفارش می باشد ، قابلیت تولید در حالتهای مختلف مربع ، دایره ای و .... ، یک سال گارنتی

  قیمت هر شاخه: با کارشناسان ونوس تماس بگیرید

  این طرح ثبت شده و اختصاصی برای صنایع لوستر ونوس می باشد و هرگونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد

 •   لوستر ال ای دی ایرانی

   

   کد : 06

   

   

   

  قابلیت تعویض ال ای دی ار روی صفحه بدون باز کردن لوستر ، بدون لبه برنده استیل ، استیل از نوع مرغوب و از نوع کریستال ، دارای دو نوع لامپ ال ای دی و کم مصرف ، دارای کنترل با سه حالت ، سایز قابل انتخاب و سفارش می باشد ، قابلیت تولید در حالتهای مختلف مربع ، دایره ای و .... ، یک سال گارنتی

  قیمت هر شاخه: با کارشناسان ونوس تماس بگیرید

  این طرح ثبت شده و اختصاصی برای صنایع لوستر ونوس می باشد و هرگونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد

 •   لوستر ال ای دی ایرانی

      

   کد : 07


   

  قابلیت تعویض ال ای دی ار روی صفحه بدون باز کردن لوستر ، بدون لبه برنده استیل ، استیل از نوع مرغوب و از نوع کریستال ، دارای دو نوع لامپ ال ای دی و کم مصرف ، دارای کنترل با سه حالت ، سایز قابل انتخاب و سفارش می باشد ، قابلیت تولید در حالتهای مختلف مربع ، دایره ای و .... ، یک سال گارنتی

  قیمت هر شاخه: با کارشناسان ونوس تماس بگیرید

  این طرح ثبت شده و اختصاصی برای صنایع لوستر ونوس می باشد و هرگونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد

 •   لوستر ال ای دی ایرانی

      

   کد : 08

   

   

   

  قابلیت تعویض ال ای دی ار روی صفحه بدون باز کردن لوستر ، بدون لبه برنده استیل ، استیل از نوع مرغوب و از نوع کریستال ، دارای دو نوع لامپ ال ای دی و کم مصرف ، دارای کنترل با سه حالت ، سایز قابل انتخاب و سفارش می باشد ، قابلیت تولید در حالتهای مختلف مربع ، دایره ای و .... ، یک سال گارنتی

  قیمت هر شاخه: با کارشناسان ونوس تماس بگیرید

  این طرح ثبت شده و اختصاصی برای صنایع لوستر ونوس می باشد و هرگونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد

 •   لوستر ال ای دی ایرانی

   

   کد : 09

   

   

   

  قابلیت تعویض ال ای دی ار روی صفحه بدون باز کردن لوستر ، بدون لبه برنده استیل ، استیل از نوع مرغوب و از نوع کریستال ، دارای دو نوع لامپ ال ای دی و کم مصرف ، دارای کنترل با سه حالت ، سایز قابل انتخاب و سفارش می باشد ، قابلیت تولید در حالتهای مختلف مربع ، دایره ای و .... ، یک سال گارنتی

  قیمت هر شاخه: با کارشناسان ونوس تماس بگیرید

  این طرح ثبت شده و اختصاصی برای صنایع لوستر ونوس می باشد و هرگونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد

 •   لوستر ال ای دی ایرانی

      

   کد : 010


   

  قابلیت تعویض ال ای دی ار روی صفحه بدون باز کردن لوستر ، بدون لبه برنده استیل ، استیل از نوع مرغوب و از نوع کریستال ، دارای دو نوع لامپ ال ای دی و کم مصرف ، دارای کنترل با سه حالت ، سایز قابل انتخاب و سفارش می باشد ، قابلیت تولید در حالتهای مختلف مربع ، دایره ای و .... ، یک سال گارنتی

  قیمت هر شاخه: با کارشناسان ونوس تماس بگیرید

  این طرح ثبت شده و اختصاصی برای صنایع لوستر ونوس می باشد و هرگونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد

 •   لوستر ال ای دی ایرانی

    

   کد : 11


   

  قابلیت تعویض ال ای دی ار روی صفحه بدون باز کردن لوستر ، بدون لبه برنده استیل ، استیل از نوع مرغوب و از نوع کریستال ، دارای دو نوع لامپ ال ای دی و کم مصرف ، دارای کنترل با سه حالت ، سایز قابل انتخاب و سفارش می باشد ، قابلیت تولید در حالتهای مختلف مربع ، دایره ای و .... ، یک سال گارنتی

  قیمت هر شاخه: با کارشناسان ونوس تماس بگیرید

  این طرح ثبت شده و اختصاصی برای صنایع لوستر ونوس می باشد و هرگونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد

Control Panel

Accent Colors

Backgrounds